Měniče

Měnič, někdy se také používá ekvivalent střídač, je jednou ze základních součástí každé fotovoltaické elektrárny. Zatímco fv panely mají stejnosměrné napětí (DC), domácí spotřebiče, distribuční síť elektřiny, akumulační baterie nebo ohřevy vody fungují na střídavém napětí (AC). A právě solární měniče zajišťují přeměnu stejnosměrného napětí na napětí střídavé. Měniče dále udržují vhodné napětí fotovoltaických panelů, které následně mohou pracovat v bodě maximálního výkonu (MPP).

0 položek

Měniče

Typy měničů

Na trhu existuje několik typů fotovoltaických měničů a kromě toho se můžete setkat také s označením invertor. Aby byl pro vás výběr snazší, je třeba znát základní rozdělení.

  • On-grid měniče síťové měniče, systém zapojen do standardní rozvodné sítě. Pokud panely nevyrábí dost elektřiny, berou energii z distribuční sítě. Nižší cena.
  • Off-grid měniče – též ostrovní měniče, systém je napojený na baterii, stejnosměrný proud z baterií přeměňují na střídavý. Vyšší cena.
  • Hybridní měniče – jsou schopny provozu i v ostrovním režimu. Ukládají energii jen když je to nezbytné (když se energie nestíhá spotřebovat).
  • Symetrický měnič – rozděluje energii rovnoměrně do jednotlivých fází
  • Asymetrický měnič – pracuje dle potřeby / dle zatížení jednotlivých fází. Ideální, pokud se spotřeba na jednotlivých fázích liší
  • Jednofázový měnič – využití pro menší systémy, omezený výkon 
  • Třífázový měnič – pro větší fv systémy, vyšší dostupný výkon

Umístění měniče

Při umisťování solárního měniče nezapomínejte na několik skutečností. Střídač by se měl ideálně nacházet v technické místnosti či garáži, kde je stálá nižší teplota. Pokud byste měnič umístili například na půdu nebo do místnosti v horním patře domova pod střechu, výrazně se snižuje jeho životnost. Současně myslete na to, že střídače vydávají určitý hluk, takže umístění do obývacího pokoje, domácí pracovny nebo i na chodbu by Vás mohlo zbytečně rušit.

Jak jsme se zmínili už na začátku, solární měniče patří mezi několik komponentů, které budete potřebovat pro finální montáž domácí fotovoltaické elektrárny. Na našem e-shopu samozřejmě nabízíme i veškeré další součásti solární elektrárny jako jsou fotovoltaické panely, baterie, elektro materiál, konstrukční prvky a ostatní příslušenství.