Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely jsou základním prvkem fotovoltaické elektrárny, která za pomoci slunečních paprsků vyrábí elektrickou energii. Díky využití slunečního záření jako obnovitelného energetického zdroje jsou fotovoltaické panely ekologické a zároveň v dlouhodobém měřítku ušetří peníze. Fv panely, často také nazývány jako solární panely, se nejběžněji umisťují na střechy rodinných domů, chat nebo veřejných budov, avšak mohou být namontovány na střechu téměř jakékoliv nemovitosti. V posledních letech se dostávají na trh také solární panely na karavan či obytný vůz.

1 položek

Fotovoltaické panely

Jak vybrat fotovoltaický panel?

Při pořizování solárního panelu byste měli zohlednit především jeho výkon a elektrickou účinnost. Výkon fotovoltaického panelu se uvádí v jednotkách Wp (watt-peak), případně kWp (kilowatt-peak), přičemž se bavíme o tzv. špičkovém výkonu, který nastává pouze v situaci, kdy je panel vystaven přímému slunečnímu svitu. Výkon jednotlivých panelů se pohybuje v rozmezí 270–460 Wp. Účinnost poté udává, jaké množství přijatých slunečních paprsků dokáže fotovoltaický panel přeměnit na elektrickou energii. Elektrická účinnost se uvádí v procentech. Všeobecně můžeme říct, že čím je vyšší výkon i elektrická účinnost, tím je fotovoltaický panel dražší.

Typy fotovoltaických panelů

Rozlišujeme mezi třemi typy fv panelů - monokrystalický, polykrystalický a amorfní.

  • Monokrystalický solární panel - má nejvyšší účinnost (14-18 %), ze všech tří typů se pohybuje v nejvyšší cenové hladině a rozpoznáte jej podle černé či hnědé barvy.
  • Polykrystalický solární panel - disponuje nižší účinností (12-17 %), oproti monokrystalickému panelu má nižší pořizovací náklady a vyznačuje se modrým odstínem.  
  • Amorfní solární panel - zpravidla se umisťuje na větší plochy - pole a louky. Jedná se o nejméně používaný typ panelu.

Jaké další součástky budete potřebovat pro kompletaci sluneční elektrárny? 

Fotovoltaické panely sice můžeme označit jako nejvýznamnější součást fotovoltaické elektrárny, nicméně pro její sestrojení budete potřebovat i další produkty. Konkrétně se jedná o měnič, konstrukce a další elektro materiály jako jsou jističe, kabely, rozvaděče a zemnicí prvky. V nabídce e-shopu najdete i baterie, které slouží pro akumulaci sluneční energie v době, kdy fotovoltaické panely vyrobí větší množství elektřiny, než je vaše spotřeba.