Elektro

Elektroinstalační materiál sehrává významnou roli v montáži každé fotovoltaické elektrárny. V této kategorii najdete všechny potřebné elektromateriály pro zdárné sestavení fungujícího solárního systému a provoz solárních panelů. Při výběru elektroinstalačního materiálu je nutné brát v úvahu parametry a vlastnosti jednotlivých komponentů, aby byla zajištěna dlouhodobá a spolehlivá provozuschopnost solárního zařízení.

0 položek

Elektro

Z důvodu zabezpečení celého fotovoltaického systému a domácích spotřebičů se využívají jističe a chrániče. V elektrickém obvodu může dojít ke zkratu nebo přetížení, což by mohlo vyústit v lepším případě k velké finanční škodě, v horším případě až k požáru. Pokud tedy nastane přetížení nebo zkrat, jistič se sám automaticky vypne, čímž ochrání fv elektrárnu a elektrospotřebiče před poškozením. V této kategorii najdete jističe, přepěťovou ochranu, pojistky, proudové chrániče a protipožární spínače.

 K propojení jednotlivých fotovoltaických panelů ve fv systému slouží solární kabely. Tyto kabely musí být odolné vůči UV záření, sněhu, silnému větru či prudkým dešťům. Fotovoltaické kabely jsou navrženy tak, aby vydržely extrémní podmínky, tedy silné mrazy i tropické teploty. Nabízíme AC kabely, nehořlavé kabely, solární kabely, zemnicí kabely a potřebné příslušenství

 Za účelem rozvodu elektrického proudu jsou používány rozvaděče. Jedná se o důležité komponenty fv systému, které se starají o bezpečný přenos elektrické energie z fotovoltaických panelů do domácích spotřebičů a distribuční sítě. U nás si můžete objednat rozvaděče AC, rozvaděče DC, rozvaděče kombinované AC/DC i prázdné (neosazené) rozvaděče

Zemnicí prvky zajišťují ochranu lidí před úrazem elektrickým proudem. Děje se tak díky odvedení nadbytečného proudu do země. Zároveň zabezpečují některé součásti fv systému jako měniče nebo baterie před poškozením, které může vzniknout kvůli přepětí nebo úderu bleskem.