Konstrukce

Konstrukční prvky pro fotovoltaiku slouží k bezpečnému připevnění solárních panelů na střechy domů, komerčních budov, chat a jiných objektů. Tyto prvky jsou rovněž klíčové pro úspěšnou instalaci větších solárních systémů, jako jsou fotovoltaická pole na loukách. Je důležité mít na paměti, že volba konstrukčních prvků musí být v souladu se všemi požadavky na stabilitu a statiku budovy.

0 položek

Konstrukce

Konstrukční prvky mají v oblasti fotovoltaiky klíčový význam pro bezpečné a spolehlivé uchycení fotovoltaických panelů na různých typech staveb, včetně střech domů, komerčních budov, chat a dalších objektů.

Konstrukce pro fotovoltaické panely, montážní a upevňovací prvky

Hliníkové profily, někdy také nazývány jako U profily nebo ALU profily, se používají k sestrojení rámu pro fotovoltaické panely. Dále jsou využívány ke konstruování nosného systému (nosníku) solárních panelů a zabezpečení stability a pevnosti celého systému. Hliníkový materiál se poté vyznačuje nízkou hmotností, odolností vůči korozi a recyklovatelností.

Dalším konstrukčním prvkem jsou montážní trojúhelníky, které zajišťují stabilní upevnění fotovoltaických panelů na požadovaném místě instalace. Montážní trojúhelníky dále umožňují správně nastavit úhel sklonu fv panelů. Díky vhodně zvolenému úhlu sklonu mohou panely zachycovat maximální množství slunečních paprsků a budou tedy efektivní.

Střešní háky slouží pro ukotvení hliníkových nosníků na střechu domova či jiné nemovitosti. Tyto háky poté umožňují instalaci fotovoltaických panelů jak na plochých, tak šikmých střechách s různým úhlem sklonu.

V podkategorii uchycení panelů najdete držáky fv panelů, podpěru se dvěma rameny či zemnicí podložku FV panelu. Podkategorie spojovací materiál sestává ze šroubů a matic různých rozměrů, montážních adaptérů či vrutu tesařského do dřeva.

V nabídce e-shopu naleznete i všechny další potřebné komponenty pro sestrojení domácí fotovoltaické elektrárny či fv systému na střeše vašeho podniku. Součástí našeho sortimentu jsou například i tyto komponenty: fotovoltaické panely, baterie, měniče, elektroinstalační materiál a ostatní příslušenství.